Gürcistan ve Mikrilistan vilâyetlerinin seyahatinegittiğimiz kaleleri ve menzilleri bildirirEvvelâ bin senesinin ayının gününde Trabzon’dan iki yüz adam ile yirmi parça Laz meneksilesi kayıklarına pür-silâh binip Trabzon Limam’ndan Allah’a sığınarak kuzey tarafa yelkenlerimizi açıp deniz kıyısı ile mil gidip,Değirmenderesi menzili; Trabzon’a yakındır ve büyük bir limanı var.Buradan yine kuzeye mil...
Bu şehrin suyu ve havasının tatlılığından dağlarında şimşir ağacı, bağlarında servi ve Anadolu cevizi ağaçları var. Alah’m hikmetidir ki kıble tarafında Erzurum diyarımn dağlarında kış ve kıyâmet, burada güllük gülistanlık, reyhan ve erguvan, limon ve turunç bahar ve meyve vermededir.Beşinci iklimde olduğundan boylamı ve enlemi . Kışı olmaz, gayet...

Sinop elması

0
Yiyeceklerinden; nice bin bahçelerinin ve bostanlarmın nefis meyveleri ve yetiştirdiklerinin çeşitlerinden, üzüm bağlarının türlü türlü lezzetli üzümlerinden, sulu ve tadı hoş meyvelerinden; dilber dudağı kirazı, Lahican armudu, bey armudu, gülâbî armudu, Sinop elması, namık üzümü, meliki üzümü ve frenk üzümü nefis nimetlerdir.Patlıcan inciri öyle lezzetli ve hoş kokulu incirdir...
Atik Mustafa Paşa Camii (Azize Thekla)Atik Mustafa Paşa Camii (Cabir Camii) İstanbul’un Ayvansaray semtinde kiliseden camiye çevrilmiş bir dinî yapıdır. Doğu Roma döneminden kalma yapının eski adının ne olduğu tartışma konusudur. Yunan haçı tipindedir.Fetih sırasında ne durumda olduğu bilinmeyen kilise II. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiştir. Caminin içinde Doğu Roma...

Arap Camii

0
Arap Camii (San Paolo Kilisesi)Arap Camii, İstanbul Galata semti Kalyon Caddesi’nde eskiden San Paolo Kilisesi olarak bilinen ibadethane.TarihçesiGalata kentsel dokusunda beton bloklar arasında, sivri külahlı hayli yüksek kare biçimli kulesiyle hala fark edilebilen Arap Camii; fetih öncesinden kalan İstanbul’un tek Gotik kilisesidir.İstanbul’da ilk ezan sesinin yükseldiği yer 717 yılında...
KURAN’A GÖRE İSA PEYGAMBERHıristiyanlık dinine adını veren Mesih İsa’nın tarihsel kişiliği bilim dünyasında tartışma konusudur. Birçok bilim adamı, İsa’nın gerçek bir tarihsel kişilik olarak varlığını kanıtlamanın olanaksız olduğunu bildirmektedir. Nitekim, İsa hakkında elimizde hiçbir tarihsel belge bulunmamaktadır.İsa’nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda şu anda beş ana tez bulunmaktadır:I. Gelenekçi tez....

Sinop elması

0

Sarıkamış

0