KURAN’A GÖRE İSA PEYGAMBER

0
345

KURAN’A GÖRE İSA PEYGAMBER

Hıristiyanlık dinine adını veren Mesih İsa’nın tarihsel kişiliği bilim dünyasında tartışma konusudur. Birçok bilim adamı, İsa’nın gerçek bir tarihsel kişilik olarak varlığını kanıtlamanın olanaksız olduğunu bildirmektedir. Nitekim, İsa hakkında elimizde hiçbir tarihsel belge bulunmamaktadır.

İsa’nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda şu anda beş ana tez bulunmaktadır:

I. Gelenekçi tez. Muhafazakâr Katolik ve kökten dinci Hıristiyanlara göre, İndilerde yazan her şey kesinlikle doğrudur. Tarih aynen bu yazılarda belirtilen şekilde cereyan etmiştir. Bu kutsal kitaplarda anlatılanlar tam bir tarihsel belgedirler, bunları İncil yazarlarına Kutsal Ruh ilham etmiştir. Bu nedenle İncil yazarlarının İsa ile birlikte bulunmuş olmaları gerekmemiştir.

II. Sekülarist tez. İncillerdeki İsa ile gerçek İsa arasında bazı önemli farklar vardır. Meryem’in İsa’yı bakire olarak doğurması, bazı meseller, mucizeler vb. sonradan eklenmiştir.Bunlar İsa’nın gerçek yaşamında yer almamaktadır.

III. Kriptik tez. İsa yaşamıştır, ama hiç de İndilerde anlatılan kişi değildir. Çeşitli yorumlara göre, hiçbir zaman Yahudilikten çıkmayan ve ayrı bir din kurmaya asla uğraş mayan ama bu dini de reforme etmek isteyen bir devrimci,Mesih bekleyen kökten dinci bir Yahudi, din mücadelesi için kiralık bir katil veya ulusal bağımsızlık ve Yahudi şeriatının aslının egemenliği için silahla savaşan bir yurtseverdir.

IV. Minimalist tez. İsa yaşamıştır, ama onu gerçekten olduğu haliyle bilmek imkânsızdır, çünkü onun hayat hikâyesine eklenen efsaneler her şeyi tahrif etmiş ve gerçek yaşamının üstünü örtmüştür.

V. Efsaneci tez. İsa diye biri yaşamamıştır. Onun varolduğunu gösteren hiçbir gerçek kanıt yoktur. Çok sayıda gösterge, İsa’nın tıpkı Mithra veya Apollon gibi bir efsane kişisi olduğunu göstermektedir. Nitekim modern bilimsel çalışmalar Eski Ahit’te (Tevrat ve Zebur) adı geçen pek çok kişinin aslında hiç varolmadığını, örneğin Nuh gibi birçoğunun çok eski efsane ve mitoslardan geldiğini ortaya koymuştur.Sinoptik denilen ilk üç İncil’le Yuhanna’nın ki olan dördüncü İncil arasında bazı önemli farklılıkların ve çelişkilerin bulunmasının yanı sıra, sinoptik İndilerin arasında da çelişkiler yer almaktadır. (İlk üç İncil’e sinoptik denilmesinin nedeni, bunların temel bir kaynaktan ortaklaşa beslenmiş olmalarıdır). Örneğin İsa’nın doğum yeri Markos İncili’nde Nazareth (Nasıra) olarak gösterilirken, Luka ve Matta İndileri İsa’nın doğum yeri olarak Bethleem’i (Beytülahim) işaret etmektedirler. Bunun yanı sıra, İsa’nın yaşamına, eylemlerine ve sonunda çarmıha gerileceği «Izdırapları» (Passion) sürecine ilişkin İncil anlatılarında da ciddi fark ve çelişkiler yer almaktadır. Ama asıl önemlisi, İsa’nın çarmıha gerilme anlatısından yola çıkan tıp bilginlerinin, bu konumun ölüme yol açmayacağı konusundaki yargılarıdır.

İslamiyetin kutsal kitabı Kuran ise, İsa’nın varlığını kabul etmekle birlikte, İncil anlatılarından ve resmi Kilise doktrininden epeyi farklı bir İsa figürü ortaya koymaktadır. Kuranda İsa, Meryem ve Hıristiyanlıktan söz eden ayet sayısı 96’dır. Bunlardan 25’inde İsa, 11’inde Mesih, 34’ünde Meryem, 12’sinde İncil ve 14’ünde Hıristiyanlar (Nasıralılar) sözüne rastlanmaktadır.

Kuran, İsa’nın doğumu konusunda Hıristiyan öğretisiyle aynı doğrultuda yer alırken, onun varlıksal niteliği konusunda çok farklılaşmaktadır. Kuran, Meryem Suresi’nde İsa’nın doğumunu şöyle anlatır. 17. ayet. İnsanlarla arasına bir perde germişti ona Cebrail’i gönderdik de ona düzgün bir insan şeklinde göründü. 19. ayet. Cebrail, «Ben ancak Rabbimin sana gönderdiği bir elçiyim, sana temiz bir oğlan bağışlamak için geldim» dedi. 20. Meryem, «Bana bir insan dokunmamışken, ben kötü bir kadın da değilim, nasıl oğlum olabilir» dedi. 21. Cebrail, «Bu senin için böyledir» dedi. «Rabbim, o bana kolaydır. O çocuğu insanlara bir mucize ve Biz’den bir rahmet kılacağız» dedi. Ve iş kesinleşip bitmiş oldu. 22. Meryem oğluna gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. 30. Çocuk (İsa), «Ben Allanın bir kuluyum. Bana Kitabı verdi ve beni peygamber yaptı». 31. «Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı». Burada açıkça görüldüğü üzere, Kuran, İsa’yı Tanrının bir kulu olarak görmekte, Hıristiyanlıkta olduğu gibi onun Tanrısal özden olduğu, hatta Tanrı olduğu inanışını reddetmektedir.

Hıristiyan öğretisi

İsa’nın Hıristiyan öğretisindeki gibi tanrısal ruhun bedene bürünmesi olmadığı Kuran’da Al- İmran suresinde şöyle anlatılmaktadır. 55. ayet. Allah demişti ki. Ey İsa! Seni öldüreceğim ve kendime yükselteceğim, seni temizleyeceğim, sana inananları kıyamet gününe kadar inkarcılardan üstün tutacağım. Sonra bana döneceksiniz ve anlaşamadığınız hususlarda aranızda hüküm vereceğim. 59. Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Adem topraktan yaratılmıştır. Sonra ona ol dedi ve o da oldu.

Kurana göre, İsa çarmıhta ölmemiş, Tanrı onu yanına almıştır. Kıyameti bildirmek üzere geri dönecektir, peygamber olarak değil. Müslüman veya değil, tüm inananların rehberi ve yargıcı olarak geri dönecektir.

İsa, Kurana göre Tevrat’ın öğretisini teyit etmiş ve Muhammed’in gelişini (Ahmed olarak, bu da peygamberin adlarından biridir) haber vermiştir.

Kuran, Hıristiyan öğretisinin temel taşlarından teslis öğretisine tamamen karşıdır ve İsa’nın ne Tanrı ne de Tanrının oğlu olduğunu bildirir. İsa’dan hep «Meryem’in oğlu» diye bahseder.

Hakkında hiçbir gerçek veya gerçekliği kanıtlanmış tarihsel belge bulunmayan İsa’nın Kilise tarafından resmen kabul edilmiş dört İncil’de anlatılan hayat hikâyesi ve doktrinin üretildiği meseller ve sözleri arasında da büyük çelişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle gerçek İsa’nın gerçek kimliği hakkında gerçek bir bilgiye ulaşmanın en azından şu an için olanaksız olduğu söylenebilir.

Read More about Atik Mustafa Paşa Camii

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz